Energiebesparingsplicht voor bedrijven per 1 juli 2019

Bedrijven en instellingen moeten alle energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of sneller terugverdienen verplicht doorvoeren, zo voorschrijft de Wet Milieubeheer.  De energiebesparingsverplichting is onderdeel van het Activiteitenbesluit. Alle bedrijven die hieronder vallen moeten voldoen aan de informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 moet aan het bevoegd gezag gerapporteerd zijn welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen.  Label-C plicht  Gemeenten en provincies werken aan het beleid voor strengere controle op het uitvoeren…

Lees meer...

Bedrijfkracht is een initiatief van