Energiebesparingsplicht voor bedrijven per 1 juli 2019

Bedrijven en instellingen moeten alle energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of sneller terugverdienen verplicht doorvoeren, zo voorschrijft de Wet Milieubeheer.  De energiebesparingsverplichting is onderdeel van het ActiviteitenbesluitAlle bedrijven die hieronder vallen moeten voldoen aan de informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 moet aan het bevoegd gezag gerapporteerd zijn welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. 

Label-C plicht 
Gemeenten en provincies werken aan het beleid voor strengere controle op het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. Zo is er de informatieplicht en ook de label-C plicht komt eraan: Wanneer een kantoorpand niet voldoet aan de energielabel-eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. 

Bedrijfkracht ondersteunt bij het realiseren van Erkende maatregelen
Het besparen van energie gaat niet enkel en alleen om kostbare investeringen. Met de acties van Bedrijfkracht verkrijgt men inzicht in het energieverbruik van apparaten en isolatie. Met de actie ‘Check Je Warmtelek’ worden door middel van thermische beeldcamera’s warmtelekken opgespoord die beter geisoleerd kunnen worden. Onder andere isolatie van de gebouwschil is opgenomen onder erkende maatregelen van het Activiteitenbesluit. 

Bekijk het stappenplan informatieplicht van de RVO voor meer informatie en wat dit betekend voor uw bedrijf.